EN HU
Szervezetfejlesztőként érdekel

Napjainkban a vállalatok alapvető elvárásává vált az időigényes HR folyamatok digitális alapokra helyezése, azaz a digitális transzformáció. A digitális alapokra átállás sok munkaidőt spórol meg a HR szakembereknek, így ők a munkaidejüket az értékteremtő feladatokra koncentrálhatják.

Megoldás: OCCUPATOS

Az Occupatos egy HR digitális transzformációt támogató, GDPR kompatibilis szoftver. Rendszerünk a meglevő HR adatokat digitalizálja, valamint a beépített új vizsgálati módszerek segítségével gyorsan és hatékonyan dolgozza fel a teljesítmény-, és egyéb humánerőforrás-management adatokat, értékeket, és minden információt egy helyen tárol. Adatkezelésünk teljes mértékben biztonságos. Rendszerünk előfizetéses módon is elérhető, így nem szükséges nagy beruházással terveznie a rendszer használatához.

HR digitalizáció

A rendszer biztosítja a Munkavállalói adatok nyilvántartását, a törvényi és vállalati előírásnak megfelelő egységes Munkaköri leírások elkészítését, dinamikusan követi a munkavállaló szervezeten belüli elhelyezkedését szervezeti változások esetén is. A munkavállalói adatokhoz Ön bármikor, és bárhonnan könnyen és gyorsan hozzáférhet. Az átállás is problémamentes: amennyiben Ön azt igényli, lehetőséget biztosítunk meglévő HR rendszerben tárolt információk átvételére.

Szervezeti ábrák

A munkavállalók és a munkaköri leírás adataira támaszkodva jeleníti meg grafikusan a szervezeti felépítést, illetve a projekt szervezetet. A rendszer dinamikus megjelenítést biztosít, a változásokat követve az aktuális munkavállalói adatokból építi fel a hierarchiát.

Teljesítményértékelés

Az automatizált teljesítményértékelési folyamat vonatkozhat az egész vállalat összes munkavállalójára, adott szervezetre, vagy konkrét projektre is. A rendszer lehetővé teszi a vállalat kompetencia- és KPI rendszerének kidolgozását és használatát, valamint azok felhasználását a munkaköri leírások készítésénél, a teljesítményértékelésnél, és utasítások elkészítésénél. A szoftver használatát betanítjuk, a szervezetfejlesztési tevékenységeket szükség esetén a betanítási időszakban szakértőkkel támogatjuk.

Kérdőívek, lekérdezések

A munkavállaló és próbaidős munkavállaló értékelése 360 fokos dimenzióban, a belső kollégák értékelésén túl külső partnerek bevonásával is lehetséges. Az értékelést összesítő riport tartalmazza a megfelelő mutatószámokat, és a készült riport kampányonként eltárolható, majd később visszakereshető. Az egyes munkavállalói csoportok teljesítménye az objektív mutatószámok segítségével össze is hasonlítható.

Szervezetfejlesztés

Tudjuk, hogy a HR tevékenységek automatizációja nem egyszerű feladat. Szervezetfejlesztő partnereinkkel együttműködve segíteni tudunk mind részfeladatok, mind a teljes rendszer automatizációjában. Szolgáltatásainkat egy-egy részterületre kiterjedően (pl 360°-os felmérések, teljesítményértékelés, kompetenciatérkép elkészítése) vagy átfogóan (a digitalizációval együtt) is megrendelheti.

Szervezetfejlesztési projektek szoftveres támogatása
Digitalizált munkavállalói adatok, értékelések, elemzések
Motiváció és megtartás: Folyamatos visszacsatolás a munkavállalók és a vezetők számára.
Magas rendelkezésre állás. Magas szintű adatbiztonság. Nincs IT üzemeltetési költség.